Sluit u zich bij ons aan.

Wilt u zich als advocatenkantoor aanmelden voor het keurmerktraject of daarover mee weten? Vult u dan het aanmeldingsformulier in. Wij nemen binnen 48 uur contact met u op. U kunt natuurlijk ook telefonisch met ons contact opnemen. Belt u dan met onze consultant, Henri Niezink. Zijn mobiele telefoonnummer is 06 14 62 72 45

Algemeen

Bedrijfsnaam
Organisatievorm
Contactpersoon
Functie
Voorletters
Voornamen
Voorvoegsel
Achternaam
Postbus
Postcode
Plaats
Bezoekadres
Postcode
Plaats
Telefoon
Faxnummer
E-mail
Internet

Kantoorsamenstelling

Kantoorgrootte:

personeelsleden waaronder:
Aantal advocaten
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar
naam:
beëdigingsjaar

personeelsleden waaronder:
Aantal ondersteuners
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie
Naam:
functie

Werkterrein

1. Aansprakelijkheids- en letselschaderecht schadevergoeding (onkosten, inkomensverlies, smartengeld), verkeersongeval, letsel, onrechtmatige daad, geschil medisch handelen
2. Ambtenarenrecht rechtspositie ambtenaren, schorsing/ontslag, wachtgeld en pensioenen
3. Arbeidsrecht arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontbinding, nietig ontslag, ontslagvergunning, loonvordering, bedrijfsongeval
4. Asielrecht asielaanvraag, opvang
5. Bestuursrecht aanvraag vergunning, weigering/intrekking vergunning, ruimtelijke ordening, milieuzaken bezwaarschriftprocedure, wet mulder, klachtenprocedures
6. Civiel recht faillissement, beslag op goederen, eigendomsrecht, hypotheek- en erfdienstbaarheid, schuldsanering, geschil verzekering, straat- en contactverbod
7. Fiscaal recht belastingaangifte, inkomstenbelasting, loonbelasting/ premies, volksverzekering, motorrijtuigenbelasting, gemeentebelasting
8. Huurrecht huurovereenkomst, beëindiging huur, ontruiming, achterstallig onderhoud, huurprijsgeschillen, herstel in oude staat, bedrijfsruimte, medehuur
9. Personen- en familierecht echtscheiding, alimentatie, levensonderhoud, ouderlijke macht/voogdij, boedelscheiding, omgangsregeling, beëindiging samenwoning, ondertoezichtstelling, boedelscheiding, adoptie, naamswijziging, onder curatelestelling, vaderschapsactie/ontkenning vaderschap
10. Psychiatrische inbewaringstelling verblijf plaatsing in psychiatrisch patientenrecht ziekenhuis, wet BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)
11. Sociaal zekerheidsrecht (excl. WAO) bijstandsuitkering, terugvordering/verhaal bijstand, werkloosheid, ziekte, kinderbijslag, studiefinanciering, AOW
12. Strafrecht overtredingen, misdrijf, geschillen/klachtzaken gedetineerden, intrekking rijbewijs, teruggave in beslag genomen goederen, gratieverlening, omzetting taakstraf, beklag niet vervolging, voeging benadeelde partij, terbeschikkingstelling
Enkel commerciële praktijk
Enkel toegevoegde praktijk
Gemengde praktijk

Korte motivatie


Verklaring

Hierbij verklaren de gemachtigde vertegenwoordigers van kantoor dat deze volledige openheid van zaken van alle tuchtrechtelijke maatregelen zullen geven die gedurende een periode van 7 jaren aan de bij dit kantoor werkzame advocaten zijn opgelegd. Voorts verklaren zij dat geen van de bij haar werkzame advocaten thans in staat van faillissement verkeren en evenmin dat op hen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is.

Ondertekend door
te
datum