Kwaliteitseisen

Kantoren die inzicht willen in de keurmerknormen kunnen contact opnemen met de stichting via info@viadicte.nl.  Onder bepaaalde voorwaarden kan de kruistabel worden verstrekt. In dit document zijn de normen uitgewerkt (criteria) en is aangegeven waar de normen zijn uitgewerkt in het Viadicte kantoor handboek. Het document bevat de normen en criteria waar u met uw kantoorgenoten afspraken over dienen te maken. De verzameling van deze afspraken vormt feitelijk uw kwaliteitsbeleid. De in dit document opgesomde normen en criteria zijn niet limitatief. Vaak komt het voor dat advocatenkantoren zeer specifieke eigen normen hanteren voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het werken aan kwaliteit volgens dit normenkader biedt u de mogelijkheid om ook uw eigen kantoorspecifieke normen en criteria op te nemen in het kwaliteitshandboek.

Het normenkader bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Algemeen A.1.1 t/m A.1.3
2. Kennis KE.1 t/m KE.5
3. Integriteit I.1 t/m I.5
4. Kantoorvoering KV.1 t/m KV.7