Veelgestelde vragen

  1. Waarom een nieuw keurmerk?
  2. Voor wie is het Met Recht Tevreden-keurmerk bestemd?
  3. Wie zit er achter Met Recht Tevreden?
  4. Aan welke eisen moet een advocatenkantoor voldoen om het keurmerk te mogen voeren?
  5. Wilt u in aanmerking komen voor het Met Recht Tevreden-keurmerk?
  6. Wie doet de audit voor het keurmerk?
  7. Wat is het verschil tussen de Met Recht Tevreden-keurmerkaudit en de landelijke audit van de NOvA of een audit van ISO?
  8. Wat is de relatie tussen de NOvA en Met Recht Tevreden?
  9. Hoe weten de cliënten waar het keurmerk voor staat?
  10. Wat zijn de kosten?1. Waarom een nieuw keurmerk?
Hoe kan een cliënt weten of een advocatenkantoor voldoet aan zekere kwaliteitseisen? Voor cliënten is de markt van de kleine tot middelgrote advocatenkantoren te ondoorzichtig. Een keurmerk biedt hen houvast bij het maken van de keuze voor een advocatenkantoor. Het keurmerk garandeert een aanbod van helder geformuleerde diensten van een goede kwaliteit met een passende prijs. De behoefte aan meetbare kwaliteit bestaat ook bij de advocatenkantoren zelf. Een keurmerk biedt hen de leidraad de eigen organisatie verder te verbeteren en zo nog beter te voldoen aan de gerechtvaardigd hoge verwachtingen van de cliënt. Het keurmerk is bovendien een belangrijke ondersteuning bij de acquisitie van nieuwe cliënten.

2. Voor wie is het Met Recht Tevreden-keurmerk bestemd?
Het keurmerk is bestemd voor advocatenkantoren die werkzaam zijn in de toegevoegde en gemengde praktijk. Het keurmerk is bedoeld voor kleine advocatenpraktijken van minimaal drie advocaten en middelgrote advocatenkantoren ongeacht de samenwerkingsvorm. Het keurmerk wordt alleen verstrekt aan samenwerkende advocaten. Het keurmerk is niet overdraagbaar. Indien advocaten en medewerkers toetreden tot een keurmerkkantoor zijn ook zij gebonden aan de keurmerkeisen.

3. Wie zit er achter Met Recht Tevreden?
Het keurmerk is een initiatief van de Stichting Viadicte, een stichting waarin verschillende advocatenkantoren hun krachten hebben gebundeld rondom het thema kwaliteit. Binnen het kader van de stichting bespreken de betrokken kantoren kwaliteitsinitiatieven en worden kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld om deze initiatieven binnen het eigen kantoor te implementeren en te onderhouden. Een logische vervolgstap was het instellen van een kwaliteitskeurmerk.

4. Aan welke eisen moet een advocatenkantoor voldoen om het keurmerk te mogen voeren?
Kennis, Integriteit en Kantoorvoering zijn de fundamenten van de dienstverlening van de advocatuur en vormen dus de basis voor Met Recht Tevreden. De toetsing is gebaseerd op deze fundamenten en vindt plaats door middel van audits en klanttevredenheidsonderzoeken. De volledige beschrijving van de keurmerknormen wordt u op verzoek toegezonden

5. Wilt u in aanmerking komen voor het Met Recht Tevreden-keurmerk?
Indien u in aanmerking wilt komen voor het keurmerk, kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij Stichting Viadicte. Dit formulier stuurt u ingevuld naar de keurcommissie met behulp van de bijgeleverde antwoordenvelop. Deze commissie beoordeelt uw aanvraag en informeert u of deze voldoende aanleiding vormt om positief op de aanvraag in te gaan. Vervolgens wordt het kwaliteitstraject in gang gezet.

6. Wie doet de audit voor het keurmerk?
Een gerenommeerd en onafhankelijk extern accountantskantoor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de audit. De audit wordt voorafgegaan door een zelfanalyse met behulp van een digitale vragenlijst. Het resultaat van de audit bepaalt uiteindelijk of een kantoor het Met Recht Tevreden-keurmerk mag voeren.

7. Wat is het verschil tussen de Met Recht Tevreden-keurmerkaudit en de landelijke audit van de NOvA of een audit van ISO?
De landelijke audit van de NOvA moet op alle kantoorgroottes afgestemd zijn, is vooralsnog uitdrukkelijk gekoppeld aan de gefinancierde rechtshulp en is deels verplicht. De Met Recht Tevreden-keurmerkaudit is voor een selecte groep kleine en middelgrote kantoren in al hun facetten van kantoorvoering en men ondergaat de audit op vrijwillige basis. De keurmerkaudit verschilt inhoudelijk van de landelijke audit door het gebruik van externe auditors die toetsen op basis van een integraal geconcretiseerd toetsprogramma.
Het grote verschil tussen Met Recht Tevreden en ISO is dat de ISO-normen niet specifiek voor de advocatuur geschreven zijn. Alleen door interpretatie kunnen eisen worden geformuleerd die voor de advocatuur gelden. ISO biedt daarom niet het beste kwaliteitsgereedschap. Het Met Recht Tevreden-keurmerk wel: het is vóór en dóór advocaten ontwikkeld.

naar boven
8. Wat is de relatie tussen de NOvA en Met Recht Tevreden?
De NOvA heeft een beperkt aantal kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten vormen mede de basis waarop Stichting Viadicte het Met Recht Tevreden-keurmerk heeft ontwikkeld. Dit keurmerk is niet baliebreed implementeerbaar en is dus geen keurmerk van de NOvA.

9. Hoe weten de cliënten waar het keurmerk voor staat?
Stichting Viadicte zorgt voor voldoende duidelijke informatie. Uw kunt uw cliënt bijvoorbeeld verwijzen naar deze website. Daarnaast hebben we een speciale cliëntenfolder met informatie over het keurmerk.

10. Wat zijn de kosten?
De kosten zijn afhankelijk van de stand van uw kwaliteitssysteem en uw kantoorgrootte. Het voeren van het Met Recht Tevreden-keurmerk brengt incidentele kosten met zich mee voor onder andere de audit, klanttevredenheidsonderzoek en licenties voor ondersteunende programmatuur. Wie het keurmerk voert, is bovendien automatisch deelnemer in het kwaliteitstraject van de Stichting Viadicte. Hiervoor wordt een vaste jaarlijkse deelnemersbijdrage berekend.

naar boven