De initiatiefnemer: Stichting Viadicte

Het ontstaan
Een verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch was mede aanleiding voor het ontstaan van Stichting Viadicte. De Raad wilde rechtzoekenden een goede kwaliteit van gesubsidieerde rechtsbijstand bieden en vroeg aan advocatenkantoren in haar werkgebied onder welke voorwaarden zij bereid zouden zijn te investeren in (aantoonbare) kwaliteit.

Samenwerkingsverband rondom thema kwaliteit
Advocatenkantoren hebben in januari 2001 de handen ineen geslagen en vormden de stichting Viadicte, een samenwerkingsverband van advocatenkantoren rondom het thema kwaliteit. Stichting Viadicte is verantwoordelijk voor het coördineren van de overlegstructuur tussen de aangesloten kantoren op het gebied van kantoorprocessen, ICT, vakinhoudelijke standaarden, klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en audits. De stichting draagt ook zorg voor begeleiding, advisering en praktische vertaling van de kwaliteitszorginstrumenten bij de aangesloten kantoren. In dit kader is ook het Met Recht Tevreden-keurmerk ontwikkeld.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van Viadicte luidt: 'Het bevorderen van toetsbare kwaliteit van de dienstverlenende advocaten alsook de certificering daarvan, in de meest ruime zin.'